Ρομποτική Χειρουργική Γόνατος στην Τουρκία

Οι χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος και ισχίου εκτελούνται με μηδενικό περιθώριο σφάλματος με τη χειρουργική χειρουργική του γόνατος στην Τουρκία Η προσθετική χειρουργική είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή τοποθέτηση της πρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος. Σε κλασικές επεμβάσεις όπου η πρόθεση τοποθετείται με το χέρι, το ποσοστό σφάλματος αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την εμπειρία και την ικανότητα του γιατρού. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο είναι ότι ελαχιστοποιεί το περιθώριο σφάλματος κατά 0,1 χιλιοστά.

Μαζί με την αναπτυσσόμενη τεχνολογία, πολλές θετικές καινοτομίες ήρθαν στον τομέα της υγείας. Ειδικά η ανάπτυξη της χειρουργικής τεχνολογίας έχει κάνει την χειρουργική και την μετεγχειρητική διαδικασία άνετη. Μία από αυτές τις εξελίξεις είναι η χειρουργική επέμβαση ρομποτικού γόνατος στην Τουρκία.

Τι είναι η Ρομποτική Χειρουργική Γόνατος στην Τουρκία;

Με το ρομποτικό σύστημα, η χειρουργική επέμβαση στην πρόσθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη στόχευση του τμήματος του γόνατος, όπου έχει υποστεί βλάβη η ασβεστοποίηση και προστατεύοντας τους υγιείς ιστούς και τους συνδέσμους που περιβάλλουν αυτό το μέρος. Έτσι, τα εσωτερικά, εξωτερικά και οπίσθια διαμερίσματα άρθρωσης γόνατος της άρθρωσης του γόνατος μπορούν να λειτουργούν προσθετικά.

Η τοποθέτηση μιας τεχνητής άρθρωσης μόνο στην εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά της άρθρωσης ονομάζεται μονόπλευρη και η εφαρμογή της σε δύο περιοχές ονομάζεται δικαρδιακή πρόθεση γόνατος.

Πώς λειτουργεί η ρομποτική χειρουργική γόνατος;

Η χειρουργική του Ρομποτικού Γόνατος στην Τουρκία και η διαδικασία προθέσεως γόνατος ξεκινάει πριν από τη χειρουργική επέμβαση του ασθενούς. Μακροπλαστική Το ΡΙΟ Ρομποτικό Βραχιόλι Interactive Orthopedic System είναι ικανό να κάνει τρισδιάστατο σχεδιασμό πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Τα μέρη στα οποία θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα και οι κινήσεις του εμφυτεύματος σχεδιάζονται ψηφιακά με τον πιο ακριβή τρόπο στον υπολογιστή. Επιτρέπει στον χειρουργό να προγραμματίσει και να εκτελέσει τη χειρουργική επέμβαση με τις καλύτερες λεπτομέρειες προσδιορίζοντας τη φυσική κινηματική άρθρωση του ατόμου πριν από τη χειρουργική επέμβαση και υπολογίζοντας την τοποθέτηση των προσθετικών τμημάτων ανάλογα με την υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια.

Η μέθοδος πρόσθεσης γόνατος στη μακρόπλασπη, η οποία εφαρμόζεται με το ορθοπεδικό σύστημα RIO Robotic Arm υπό τον έλεγχο του χειρουργού, ελαχιστοποιεί το περιθώριο σφάλματος και καθιστά τη διαδικασία αποκατάστασης μικρότερη, ανώδυνη και ευκολότερη.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής γόνατος στην Τουρκία

  • Περισσότερη ασφάλεια
  • Λιγότερες βλάβες μαλακών μορίων
  • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο
  • Ταχύτερη ανάκαμψη, επιστροφή στην καθημερινή ζωή πιο γρήγορα
  • Μεγαλύτερη διάρκεια προθέσεων
  • Χρήση προηγμένης ρομποτικής τεχνολογίας
  • Το σύστημα απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, ειδικά για τον ασθενή, επιτρέπει λεπτομερή σχεδιασμό πριν από τη χειρουργική επέμβαση
  • Διατήρηση υγιούς αποθέματος οστού
  • Προστασία όλων των συνδέσμων στο γόνατο
  • Πιο φυσιολογικό γόνατο αισθάνεται

Την επόμενη ημέρα της χειρουργικής επέμβασης ρομποτικού γονάτου στην Τουρκία, οι ασθενείς λειτουργούν. Χρειάζονται μερικές εβδομάδες για να επιστρέψουν στις κανονικές δραστηριότητες. Χρειάζεται καλή υποστήριξη στη φυσικοθεραπεία ώστε η περίοδος αποκατάστασης να είναι ταχύτερη.

Πώς να κάνετε χειρουργική επέμβαση γόνατος με ρομποτική χειρουργική;

Η υπολογισμένη τομογραφία της άρθρωσης του γόνατος λαμβάνεται πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Με τη βοήθεια της τομογραφίας δημιουργούνται τρισδιάστατες εικόνες μοντέλου οστού γονάτου και δομής αρθρώσεων. Οι πληροφορίες μοντέλου χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το λογισμικό RIO για το σχεδιασμό της λειτουργίας σύμφωνα με την ανατομία του ασθενούς. Αυτό το λογισμικό παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του εμφυτεύματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο ρομποτικός βραχίονας παρέχει στον ορθοπεδικό χειρουργό με οπτική και απτική ανάδραση σε πραγματικό χρόνο στον χειρούργο για βέλτιστη χρήση προκατασκευασμένων κινηματικών υπολογισμών της πρόθεσης άρθρωσης, ενώ καθοδηγεί την κατάλληλη προετοιμασία και τοποθέτηση του περιβλήματος του εμφυτεύματος. Όταν ο χειρουργός εκτελεί τη χειρουργική επέμβαση, το ρομποτικό σύστημα εμποδίζει τον χειρουργό να βγει από το σχεδιασμό και να κάνει λάθη.

Ακόμα και ένας έμπειρος ορθοπεδικός χειρούργος έχει κάποιο περιθώριο λάθους όταν ρυθμίζει χειροκίνητα τις θέσεις εμφύτευσης. Με το ρομποτικό σύστημα, η συμβατότητα των εμφυτευμάτων σε όλες τις γωνίες κάμψης του γόνατος εκτιμάται κινηματικά κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Η προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για να εξασφαλιστεί η ακριβής κινητική του γόνατος και η ισορροπία των μαλακών ιστών. Αυτό ελαχιστοποιεί το περιθώριο σφάλματος διασφαλίζοντας ότι η χειρουργική επέμβαση εκτελείται με ακρίβεια και ακρίβεια, ειδικά στην ανατομική του ασθενή. Αυτό οδηγεί σε χαμηλό κίνδυνο περαιτέρω ανεπιθύμητων επιπλοκών (όπως μηχανική χαλάρωση και κακοτεχνία).

Κατά τη διαδικασία χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο, διατηρούνται μόνο οι σύνδεσμοι του γόνατος κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της παραμορφωμένης επιφάνειας των αρθρώσεων και των οστικών δομών και μπορεί να επιτευχθεί μια πιο φυσική αίσθηση γόνατος στους ασθενείς. Στη χειρουργική του ρομποτικού γόνατος στην Τουρκία, η υψηλή ακρίβεια και ακρίβεια των τεχνικών μετρήσεων και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος στην πλέον ιδανική ανατομική θέση για κάθε ασθενή συμβάλλουν στη μικρότερη φθορά και χαλάρωση του εμφυτεύματος, συμβάλλοντας στην παρατεταμένη διάρκεια των προθέσεων.