Ринопластика в Истанбул

Ринопластиката е важна операция както за пациента, така и за хирурга. Тя
трябва да се извърши от опитни и квалифицирани хирурзи. Като се има
предвид фактът, че човешкото лице е най-забележимата зона от пръв поглед,
външния вид на носа е от особено значение. Още повече, че носът има пряко
влияние и върху общите черти на човешкото лице. Трябва да сте добре
информирани относно операцията по ринопластика, която е доста трудна и за
самия хирург. Също така трябва да сте отлично осведомени и за всички
усложнения, които биха могли да възникнат преди и след операцията, както и
за всички подробности, които ви очакват по време на самата операция. Поради
всички тези причини е много важно операцията по корекция на носа да е много
добре планирана и да се извърши правилно.

Ринопластика в Турция

Всички проблеми, касаещи носа, трябва да бъдат засегнати по време на
предварителния преглед. Днес технологиите позволяват по време на
подготвителната фаза на операцията всеки пациент да визуализира бъдещия си
нос. За целта се правят 3-D снимки и новата форма на носа се проектира, от
специално симулиращо устройство, триизмерно върху лицето на пациента. Това
позволява на пациента, заедно с хирурга, да вземат решение за окончателната
форма на новия нос. Тогава се изработва маската на новия нос с техниката 3D
Mask. По този начин следоперативният външен вид на лицето е предварително
визуализиран и до голяма степен се дава предвидимост на крайния резултат.

Техники в ринопластиката

В ринопластиката се използват два основни метода за корекция на носа –
отворен и затворен. Хирургът решава кой да приложи.
При отворената техника се прави V – образен разрез в основата на колумелата
– най – ниската част на носната преграда, разделяща ноздрите. Кожата и
меките тъкани се повдигат, след което се правят необходимите корекции по
носа. При този метод остава малък белег и възстановителният период е по-
дълъг.

Днес обаче затворената техника е по – предпочитаната от хирурзите. При нея
достъпа се осъществява от вътрешната страна на носа и разрезите се правят
вътре в ноздрите. С този метод на хирургия могат да се коригират проблеми
като намаляване на носа, нарушения на хрущялната тъкан, асиметрия на
ноздрите, намаляване на върха на носа. При метода на затворената
ринопластика, се използват резорбируеми конци, които не е необходимо да се
отстраняват след операцията, тъй като те се разграждат в самата тъкан. По
време на следоперативния период може да се прибегне до използването на
силиконови шини и носни ленти, които улесняват дишането.

След операцията

След операцията по корекция на носа се прави анализ на състоянието на
пациента и ако е необходимо той се хоспитализира за една нощ, след което се
изписва. Според общото състояние на пациента шините се отстраняват 2-3 дни след излизането от болницата, а на носа се поставя защитна лента. След това
пациентът може да се върне към нормалния си живот, като още през първата седмица може да започне да се къпе и да извършва дейности, които не
изискват големи усилия. Постигането на пълно възстановяване може да варира
в зависимост от вида на извършената хирургична операция и процес на
оздравяване на пациента.
Преди и след операцията трябва много интензивно да разговаряте с Вашия
хирург, за да получите от него цялата информация, която Ви интересува по
отношение на операцията. Колкото по-естествен е видът на лицето след
операцията, толкова по-успешна е тя. В този смисъл е от голямо значение, след
пластиката на носа да не се виждат следи и белези от нея. Разбира се, излишно
е да казваме, и че след операцията носът трябва изцяло да продължи да
изпълнява своите биологични функции. Това са едни от най-важните критерии,
използвани за измерване успеха на операцията по естетична корекция на носа.

Изборът на квалифициран хирург е важна предпоставка всеки пациент да се
чувства комфортно в ежедневието след извършената операция по
ринопластика. Увереността и опита на медицинския екип са от изключително
значение за постигането на елегантна симетрия и хармонични черти на Вашето лице.

Често задавани въпроси

Какво представлява операцията по ринопластика и защо се прави?
Какво е 'отворена' и 'затворена' ринопластика?
Какви са ползите от операцията по ринопластика?
Може ли операцията ми по ринопластика да се комбинира с друга процедура?

Преди и след

Ще се свържем с Вас незабавно